Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

4 nhóm nhiệm vụ, biện pháp xây dựng và chỉnh đốn Đảng

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII. Ảnh: Nhật Bắc

quyết nghị nêu rõ tình hình, nguồn gốc và nhận biết những miêu tả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu lộ "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo ngừng thi côngĐây, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trước hết là nhạt phai tuyệt vời cách thức mạng; chao đảo, sút giảm niềm tin vào tiêu chí độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

diễn tả về suy thoái đạo đức, lối sống biểu đạt ở những nội dung như: cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng chủ nghĩa, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo dọn dẹp cá nhân, ko để ý đến lợi ích tập thể; ghét ghen, đố kỵ, so bì, so bì, ko muốn người khác hơn mình...

Việc kê khai tài sản, thu nhập ko chân thực, biển thủ, tham nhũng, thao túng trong công việc cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội..., cũng được nhận biết là biểu thị suy thoái đạo đức, lối sống.

biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gồm 9 nội dung, trong chậm tiến độ sở hữu việc đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng"; phản bác bỏ, phủ nhận nền dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN; đòi thực hiện thiết chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị phần định hướng XHCN, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai...

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang-1

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII đề ra 4 đội ngũ nhiệm vụ, biện pháp vun đắp và chấn chỉnh Đảng. Ảnh: Nhật Bắc

có một trong những chỉ tiêu "củng cố niềm tin của quần chúng đối có Đảng", và quan niệm "nhìn thẳng vào sự thực, nói rõ sự thật, thẩm định đúng sự thật", quyết nghị đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, biện pháp các ngành uỷ, tổ chức Đảng cần tụ hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, với hiệu quả.

1 là,về công việc chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. tụ hội lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần phải có của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng thông minh và lớn mạnh chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

2 là, về cơ chế, chính sách. các cấp uỷ, tổ chức Đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế rà soát, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người sở hữu chức, sở hữu quyền, theo hướng quyền hạn tới đâu bổn phận tới đó; phân định rõ thẩm quyền và phận sự tập thể, tư nhân trong từng quá trình khắc phục công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

cương quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ nhiệm đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, ko hoàn tất nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm phải chăng mà ko chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Trước mắt, rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.

các cấp uỷ, tổ chức đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện những quy định, văn bản quy phạm luật pháp về điều hành, điều hành bảo đảm công khai, sáng tỏ, góp phần xoá bỏ cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp"; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm", "sân sau", trục lợi trong điều hành, dùng ngân sách, tài sản công, cổ phần hoá tổ chức nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, nhà băng, thuế, hải quan, phân bổ, quản lý và tiêu dùng biên chế...

hàng ngũ nhiệm vụ, biện pháp về cơ chế, chính sách còn mang việc hoàn thiện quy định về doanh nghiệp, bộ máy và công việc bảo vệ chính trị nội bộ; bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ, đầu tiên là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược...

Ba là, về rà soát, giám sát, kỷ luật đảng. Đẩy mạnh công việc kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc doanh nghiệp thực hành các nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, tư nhân ban hành văn bản ko đúng, không liên quan hoặc thực hiện ko nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện mang hiệu quả...

tăng thẩm quyền và đề cao phận sự người đứng đầu trong việc trợ thời đình chỉ công việc cán bộ dưới quyền để kiểm điểm khi với dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, bê trễ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, xem xét tư cách đảng viên và hài hòa có các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc với dấu hiệu bỏ trốn...

Bốn là,về phát huy vai trò của quần chúng và chiến trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. các ngành uỷ, chính quyền phải nhận thức sâu sắc, quán triệt và thực hiện nghiêm Quyết định số 217 về quy chế giám sát và phản biện phố hội của mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị - phường hội; Quyết định số 218 của Bộ Chính trị quy định về việc trận mạc Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - phố hội và quần chúng. # tham dự góp ý vun đắp Đảng, vun đắp chính quyền.

tăng cường công tác dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của trận mạc Tổ quốc, những đoàn thể chính trị - phố hội, của dân chúng, tạp chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên. thực hiện nghiêm túc, mang hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm cho, dân rà soát. Trước mắt, tụ họp khắc phục kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của quần chúng...

Toàn văn: nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII về nâng cao cường vun đắp, chấn chỉnh Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các trình bày "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo TTXVN

Cỏ Nhân Tạo Nguyễn Gia - Chuyên tư vấn, ngoài mặt, thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân vườn cỏ nhân tạo, sân chơi cỏ nhân tạo.

sản xuất hạt cao su sân bóng đá, lưới chắn bóng, lưới cầu môn, lưới khung thành và những phụ kiện sân bóng khác!

tư vấn nhiều năm kinh nghiệm 24/7. Mọi chi tiết xin liên hệ:

KHU VỰC MIỀN BẮC
0983 403 304
Click để gọi ngay hoặc chỉ trục đường đến văn phòng:
Số 12/27 Vạn Bảo - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
KHU VỰC MIỀN NAM
0972 312 358
Click để gọi ngay hoặc chỉ trục đường đến văn phòng:
Số 81/10 Phạm Phú Thứ - P11 - Tân Bình - TP.HCM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét